Republika e Kosoves

Gllogoc

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport

 

Shqipe Zogu

Drejtoreshë për Kulturë, Rini dhe Sport

Tel:

E-mail: Shqipe.Zogu@rks-gov.net

 

Arsimimi:

 

Përgjegjësitë e Drejtoratit:

a)   menaxhon në mënyrë të drejtë me të gjitha objektet komunale të kulturës,sportit dhe rinisë.
b)   organizon takime me rëndësi kulturore,sportive dhe rinisë në komunë,
c)   organizon debate për zhvillimin e kulturës,sportit dhe rinisë në komunë.
d)  harton plane për mbështetjen e aktiviteteve kulturore,sportive dhe rinore,
e)   kryen punë lidhur me biblotekat e komunës,
f)    përpunon,sistemon dhe formon fondin e lëndëve arkivore dhe
g)   punë tjera të caktuar nga Kryetari i Komunës.