Republika e Kosoves

Gllogoc

Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit

Idriz Hysenaj

Drejtor për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit

Tel: 049 977 870
E-mail: idriz.hysenaj@rks-gov.net