Republika e Kosoves

Gllogoc

Ndërmarrjet Publike në Drenas

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” – https://kru-prishtina.com/rz/ 

Kompania Regjionale e Mbeturinave Pastrimi – https://pamkos-ks.org/kompania-regjionale-pastrimi-sh-a/ 

Ne facebook  – https://www.facebook.com/pastrimii/