Republika e Kosoves

Deçan

Kabineti

znj.   Dafina  CACAJ

Shefe e Kabinetit të Kryetarit


Kontakti :   

Mob. +383 44 962 225