Republika e Kosoves

Deçan

Zyra për Informim dhe Komunikim me Publikun

 

 

  Edone KAMERAJ

  Zyrtare për Komunikim me Publikun

  eMail-i :  Edone.Kameraj@rks-gov.net

  Centrex-i :  038 200 / 44 318