Republika e Kosoves

Deçan

Zyra për Informim dhe Komunikim me Publikun

 

  Verona DOBRAJ

  Zyrtare për Komunikim me Publikun

  eMail-i :  Verona.Dobraj@rks-gov.net

  Centrex-i :  038 200 / 44 318