Republika e Kosoves

Deçan

Zyra për Informim dhe Komunikim me Publikun

 

  Yllarta THAQI

  Zëdhënëse e Ekzekutivit dhe Zyrtare për Informim

  e-Mail :  Yllarta.Thaqi@rks-gov.net

  Centrex :  038 200 / 44 318