Republika e Kosoves

Deçan



Tenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Shërbim me tenda dhe karrika për manifestime
631-23-2325-2-3-6
20-03-2023 28-03-2023 Detajet
Asfaltimi i rrugëve dhe rrugicave në fshatrat e komunës së Deçanit- Lloti III
631-23-1479-5-1-1
06-03-2023 30-03-2023 Detajet
Ndërtimi i fshatit turistik Podi i Gështenjave-Faza e II
631-23-1099-5-2-1
21-02-2023 13-03-2023 Detajet
Furnizim me materiale zyrtare(të ndryshme) për institucionet publike të Komunës së Deçanit.
631-23-1574-1-1-1
08-03-2023 27-03-2023 Detajet
Zerimi për manifestime të ndryshme në Deçan
631-23-1703-2-3-6
07-03-2023 13-03-2023 Detajet
Ndërtimi i rrethonjave dhe rregullimi i hapësirave brenda në oborret e Qendrës Rinore, Higjienës dhe Kolonisë së Artistëve
631-23-1386-5-2-1
28-02-2023 20-03-2023 Detajet