Republika e Kosoves

DeçanTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Shërbime te Energjisë sipas UDHËZIM ADMINISTRATIV (ME) NR.06 2021 PËR SHËRBIMET E ENERGJISË (ESCO)
631-22-7817-2-1-1
03-08-2022 23-08-2022 Detajet
Asfaltimi i rrugës “Sadrijaj” Gramaqel-Deçan
631-22-7942-5-2-1
05-08-2022 25-08-2022 Detajet
Furnizim me lëndë djegëse(dru,pelet)-RISHPALLJE
631-22-7319-1-1-1
20-07-2022 08-08-2022 Detajet
Ndërtimi i qendrës turistike në bashkëfinancim me IPA,GIZ dhe EU-Faza II
631-22-7113-5-2-1
15-07-2022 03-08-2022 Detajet