Republika e Kosoves

DeçanTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Renovimi i Shtëpisë së Komunitetit
631-23-12301-5-3-6
07-11-2023 13-11-2023 Detajet
Sigurimi i objektit të sherbimeve rezidenciale
631-23-12022-2-3-6
02-11-2023 08-11-2023 Detajet
Furnizim me material për praktika profesionale për IAAP “Tafil Kasumaj”Deçan
631-23-11991-1-3-6
01-11-2023 07-11-2023 Detajet
Ndërtimi i 4 urave që qon në Roshkodol dhe parkut në Isniq- Komuna e Deçanit-RISHPALLJE
631-23-12264-5-2-1
07-11-2023 17-11-2023 Detajet
Furnizim me material për praktika profesionale për IAAP “Tafil Kasumaj”Deçan-RISHPALLJE
631-23-12689-1-3-6
15-11-2023 20-11-2023 Detajet
Kontraktor individual për shërbime të veçanta për Zyrtar për Informim dhe Monitorim
631-23-11291-2-3-6
24-10-2023 03-11-2023 Detajet
Furnizim me paisje mjekësore
631-23-12074-1-2-1
08-11-2023 17-11-2023 Detajet