Republika e Kosoves

Deçan

1/ Hajdar SUTAJ

Kryesues i Kuvendit të Komunës