Republika e Kosoves

Deçan

Regjistrimi i Bizneseve


Mendoni të regjistroni Biznesin Tuaj?
Keni nevojë për ndihmë për Biznesin Tuaj?

Informata me të detajuara mundë të merrni në Zyrën për Regjistrim të
Bizneseve në Komunën e Deçanit.

 

Kontakti :       e-Mail          Fitore.Kuqi@rks-gov.net

                         Centrex-i     038 200 / 44 354

                        

Për më shumë Informata si dhe për Shkarkim të Formularëve për Regjistrim të Bizneseve

Kliko në Vegëzen / Linkun :