Republika e Kosoves

Deçan

09/ Mbrojtje, Shpëtim dhe Shërbime Publike


 

 

Drejtor   :               Izet ZENUNI

Tel./Centrex   :     038 200 / 44 309

e – Mail  :                Izet.Zenuni@rks-gov.net

 

 

 


Kliko në Sektorin Përkatës :