Republika e Kosoves

Deçan

Qasja në Dokumente Publike

 

                                           

Qasja në Dokumente Publike          /          Zyrtari Përgjegjës Për Qasje në Dokumente Publike 

/ Broshura /                                                                        / Broshura /

 


Zyrtari kontaktues për qasje në dokumente publike :

z. Ibish GERVALLA   /   Shef i Arkivit të Komunës

Kontakti :     Mob. Vala :   044 449 835

                       Tel. Centrex-i :   038 200 /  44 360

                       e-Mail-i :   Ibish.Gervalla@rks-gov.net


Formulari – Kërkesë për Qasje në Dokumente Publike    


> Raporti i Punës / 2023     

> Raporti – Qasja në Dokumente Publike / 2022     

> Raporti – Qasja në Dokumente Publike / Janar-Qershor 2022     

> Raporti – Qasja në Dokumente Publike – 2020     

> Raporti – Qasja në Dokumente Publike – Dt. 01.07.2019

> Raporti – Qasja në Dokumente Publike – 2019

> Raporti – Qasja në Dokumente Publike – 2018