Republika e Kosoves

Deçan

04 / Urbanizëm , Planifikim Hapësinorë dhe Mbrojtje të Mjedisit

 

 

Drejtor  :              Ramë MELAJ

Tel/Centrex  :     038 200 / 44 304

e-Mail  :                Ram.Melaj@rks-gov.net

 

 


Te nderuar banorë të Komunës së Deçanit.

Me synim të rritjes së transparencës dhe gjithë përfshirjes ne vendimmarrje, Komuna e Deçanit e ka formuluar ketë pyetësor që të merr mendimin tuaj rreth pjesës qendrore të qytetit të Deçanit. Ne kuadër të riorganizimit të pjesës qendër dhe me qëllim të rritjes së kualitetit të shfrytëzimit të hapësirës publike, krijimin e qasjes së lehtë për të gjitha shtresat e shoqërisë civile, organizimit të funksioneve, rritjen e sigurisë, menjanimin e qarkullimit të mjeteve të motorizuara, ju lutemi qe ti ndani 10 minuta për plotësimin e këtij pyetësori mjaft domethënës.

Të gjitha përgjigjet e juaja janë anonime dhe do të janë vlerë e shtuar e procesit të riorganizimit të pjesës së qendrës në Deçan.

Ju jemi shumë falënderues nëse shpërndani ketë pyetësorë edhe tek familjaret tuaj, të afërmit dhe shoqëria juaj që të kemi një rezultat sa ma gjithëpërfshirës.

 

Me nderime ,

Drejtoria për Urbanizëm , Planifikim Hapësinorë dhe Mbrojtje të Mjedisit

Komuna e Deçanit.

Vegëza e Pyetësorit :

https://forms.gle/xAkgisrjeQeM94P56 


> Plani i Punës / 2024   

> Raporti i Punës / 2023   

> Raporti i Punës – Janar-Qershor / 2023   

> Plani i Punës / 2023   

> Raporti i Punës / 2022   

> Raporti i Punës – Janar – Qershor / 2022   

> Plani i Punës / 2022   

> Raporti i Punës / 2021   

> Plani i Punës / 2021   

> Plani Lokal – Mbrojtja e Mjedisit – 2020/2023   

> Raporti i Punës / 2020   

> Plani i Punës / 2020   

> Raporti i Punës / 2019   

> Plani i Punës / 2019   

> Raporti i Punës / 2018