Republika e Kosoves

Deçan

07/ Arsim

 

 

  Drejtor   :               Besnik HULAJ

  Tel./Centrex   :     038 200 / 44 307

  e – Mail   :               Besnik.Hulaj@rks-gov.net

 

 

 

 


> Plani i Punës / 2024   

> Raporti i Punës / 2023   

> Raporti i Punës – Janar-Qershor / 2023   

> Broshurë Informuese / Mundësi të barabarta në Arsim për të gjithë   

> Broshurë Informuese / Vlerësimi Pedagogjik i Femijëve me Nevoja të Veçanta   

> Informatë nga Drejtoria për Arsim   

> Raporti i Punës – Janar-Qershor / 2023   

> Lista – Drejtorët e Institucioneve Arsimore / Shkollave – Deçan     

> Rregulore – Ndarja e Bursave për Studentë / 2023   

> Plani i Punës / 2023   

> Raporti i Punës – Shtator-Dhjetor / 2022   

> Raporti i Punës – Janar – Qershor / 2022   

> Plani i Punës / 2022   

> Rregullore – Vlerësimi i Shkollës më të Mirë – Çmimi ‘ Njazi Ferizi ‘ / 2021   

> Rregullore – Institucionet Edukative Arsimore / 2021   

> Raporti i Punës / 2021   

> Plani i Punës / 2021   

> Raporti i Punës / 2020   

> Plani i Punës / 2020   

> Raporti i Punës / 2019   

> Plani i Punës / 2019     

> Raporti i Punës / 2018    


> Aplikacioni për Punësim / Kërkesa / Zyrtar Publik   

> Kërkesë/Ankesë / Formulari /   

> Konkurs-Thirrje / Projekt-Propozime Për Grante Shkollore   

> Formulari / Aplikacioni Për Grant   

> Fleta / Vlerësimi i Granteve   

> Aktivitetet e Lejueshme në Kuadër të GZHSH-ve / Lista Pozitive-Negative