Republika e Kosoves

Deçan

Deklarimi i Pasurisë

Kryetari i Komunës

> Regjister – Deklarimi i Pasurisë / 2022