Republika Kosovo

DečaneTender Datum početka Datum završetka Postupak
Ndërtimi i shkallëve në qendrën për Punë Sociale-Renovimi-PUNË SHTESË
631-23-9507-5-3-5
21-09-2023 12-09-2023 Detalji
Ndërtimi i 4 urave që qon në Roshkodol dhe parkut në Isniq- Komuna e Deçanit
631-23-8944-5-2-1
25-08-2023 13-09-2023 Detalji
Furnizim me pajisje elektronike për sallen e Asamblesë Komunale dhe porten hyrse të Komunës së Deçanit.
631-23-8631-1-2-1
29-08-2023 18-09-2023 Detalji