Republika e Kosovës
Republika Kosovo

Glogovac

Misija & Vizija

Dobrodošli u Drenas Drenas Home će biti mjesto na kojem će građani naše općine, ali i širi, biti informirani o našem radu i postignućima, kao io našim brigama i našim građanima.

Uključi se

Registriraj se

kalendar

usluge

Ovlašćenja

Brošure

E-administracija

E-rekrutisanje

Gradska karta

Himna

Dozvola

Licensa

Uplate poreza na imovinu

Platforma on-line komunikacije

Državni portal

Pristup službenim dokumentima