Republika e Kosoves

Ranillug

Është realizuar memorandum i brenda M4Y

2023/01/12 - 11:47

Rezultati i nënshkrimit të memorandumit ndërmjet komunës së Ranillugut dhe MAVL në periudhën paraprake është realizimi i zotimeve në të gjithë komunën.

Mjetet për këto nëngrante janë siguruar nga Qeveria e Japonisë përmes fondit për zhvillim social të implementuar nga MAVL, dhe komuna merr pjesë me 15% pjesëmarrje në projektin M4Y.

Përkatësisht, palët që u angazhuan duke nënshkruar bënë rikonstruksione të pjesshme të stadiumit në Pançel, siguruan rafte për bibliotekën në Ranillug, pajisje dhe sistem zëri për shkollat si dhe park për fëmijët në Gllogoc.

Ndër të tjera, i njëjti projekt siguroi edhe dispenzuesit e ujit për të cilët kemi shkruar më herët.