Republika e Kosoves

Ranillug

NJOFTIM

2023/01/12 - 11:49

Njoftohen qytetarët e komunës së Ranillugut se afati i fundit për paraqitjen e kërkesave për prerje në pyjet private është data 04.01.2023. deri më 31.03.2023.

Kërkesat mund të dorëzohen në Zyrën e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.