Republika e Kosoves

Ranillug

Përfundoi asfaltimi i rrugëve lokale

2018/12/24 - 3:05

Punimet për asfaltimin e rrugëve anësore nëpër fshatrat rreth komunës së Ranillugut kanë përfunduar.

Gjegjësisht, kompania “Varna” gjatë periudhës së kaluar ka punuar në përgatitjen dhe asfaltimin e 18 rrugëve dytësore në fshatrat e komunës së Ranillugut. Projekti financohet nga kodi i investimeve kapitale dhe e njëjta propozohet në debatete publike për planifikimin e buxhetit për vitin aktual.

Zbatimi i një projekti me vlerë 134,000 euro është kryer në intervalin prej dy muaj e gjysmë dhe, siç e kemi thënë, ajo mbulon pothuajse të gjitha fshatrat.

Mësuam nga kryetari I komunës Vladica Aritonović se projekti kishte përfunduar brenda kornizës kohore të përcaktuar dhe se ata morën lëvdata të mëdha nga banorët lokal.

“Gjatë këtij viti, një shumë parash është investuar në infrastrukturën rrugore. Ne arritëm të kapërcejmë gjendjen e rrugëve tona. Ato ishin ndërtuar kryesisht të reja, por ne gjithashtu punuam në rindërtimin e atyre ekzistuese. Ne do të përpiqemi të bëjmë atë që mbetet për vitin e ardhshëm në mënyrë që të sigurojmë që të gjithë qytetarët të kenë kushte të barabarta dhe më të mira jetese “, tha Aritonoviç.