Republika e Kosoves

Ranillug

Sallat sportive janë pajisur me rekuizita

2023/01/12 - 11:48

Sallat sportive të shkollës fillore “Veljko Dugosheviq” dhe “Trajko Periq” janë të pajisura me rekuizita dhe pajisje për aktivitete sportive.

Komuna e Ranillugut e realizoi këtë projekt nga të hyrat e veta, të cilat sipas menaxherit të saj, Igor

Naskovic, për të siguruar mbarëvajtjen e aktiviteteve sportive nga nxënësit e këtyre dy shkollave.

Naskovic thekson se në kuadër të projektit janë blerë pajisje të shumta të deklaruara sipas standardeve më të larta, të cilat do ta ngrenë në një nivel më të lartë sigurinë e fëmijëve në aktivitete sportive.

Sallat e sportit morën dyshekë të rinj, topa, kone, dërrasa kërcimi së larti, shkallë dhe shumë pajisje të tjera që, veç të tjerash, do t’u mundësojnë mësuesve të organizojnë më lehtë dhe më mirë aktivitetet me fëmijët.