Republika Kosovo

UroševacTender Datum početka Datum završetka Postupak
Aktivitetet e përvjetorit të Pavarësisë së Kosovës
656-24-218-2-2-1
17-01-2024 05-02-2024 Detalji
Furnizimi i shkollave me mjete hixhienike
656-24-466-1-2-1
26-01-2024 14-02-2024 Detalji
Organizimi i koktejëve për nevojat e DKRS-së
656-24-225-2-2-1
17-01-2024 05-02-2024 Detalji
Furnizimi i tetë pikave me ushqim dhe ujë të pijes për qentë endacak
656-24-253-1-2-1
19-01-2024 07-02-2024 Detalji
Furnizim me çmime për dhënjen e dekoratave
656-24-370-1-2-1
24-01-2024 12-02-2024 Detalji
Bartja e nxenesve te fshatit Bablak-Terrn dhe anasjelltas
656-24-890-2-3-6
09-02-2024 14-02-2024 Detalji
Shtepiaku dhe sanitariao objekteve te administrates komunale, objekteve shkollore dhe shendetesore
656-24-151-2-1-1
15-01-2024 21-02-2024 Detalji
Bartja e nxenesve te fshatit Papaz dhe fshatit Pojate deri te shkolla Abetarja e fshatit Softaj dhe anasjelltas
656-24-898-2-2-1
09-02-2024 28-02-2024 Detalji
Bartja e nxenesve te fshatit Pleshine dhe anasjelltas ne shkolle
656-24-876-2-3-6
09-02-2024 14-02-2024 Detalji
Transport për Skenografi
656-24-221-2-2-1
17-01-2024 05-02-2024 Detalji