Republika Kosovo

Uroševac

Kancelarija za međunarodnu saradnju i Evropske integracije