Republika Kosovo

Uroševac

Kontakti


Agim Aliu Kryetar i Komunës 038 200 46002 agim.aliu@rks-gov.net
Naim Ferati Nënkryetar i Komunës 038 200 46004 naim.ferati@rks-gov.net
Faruk Hyseni Drejtor i Drejtorisë së Administratës së Përgjithshme 038 200 46004 faruk.hyseni@rks-gov.net
Sebahate Ajeti- Sadiku Drejtoreshë e Financave 038 200 46006 sebahate.sadiku@rks-gov.net
Lulzim Aliu Drejtor i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Mjedisit 038 200 46012 lulzim.aliu@rks-gov.net
Arbër Bytyçi Drejtor i Drejtorisë së Infrastrukturës 038 200 46007 arber.bytyqi@rks-gov.net
Besnik Berisha Drejtor i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale 038 200 46008 besnik.a.berisha@rks-gov.net
Zekir Bytyçi Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit 038 200 46010 zekir.bytyqi@rks-gov.net
Bashkim Hyseni Drejtor i Drejtorisë së Arsimit 038 200 46005 bashkim.hyseni@rks-gov.net
Xhemile Murati Shabani Drejtore e Drejtorisë së Kulturës,Rinisë dhe Sportit 038 200 46008 xhemile.shabani@rks-gov.net
Sabri Murseli Drejtor i Drejtorisë së Pronës, Kadastrit dhe Gjeodezisë 038 200 46011 sabri.a.murseli@rks-gov.net
Burim Bajrami Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pylltarisë 038 200 46009 burim.a.bajrami@rks-gov.net
Arben Halili Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Emergjen 038 200 46024 arben.halili@rks-gov.net
Kristina Bytyqi Kryesuese e Kuvendit Komunal 038 200 46001  kristina.bytyqi@rks-gov.net