Republika Kosovo

Uroševac

Izveštaj sa javnih konsultacija sa građanima za Projekat lokalnog ekonomskog razvoja-Strategija opštine Uroševac za period 2024-2034

2023/10/25 - 1:07

Izveštaj sa javnih konsultacija sa građanima za Projekat lokalnog ekonomskog razvoja-Strategija opštine Uroševac za period 2024-2034

Oblik aplikacije: Izveštaj sa javnih konsultacija sa građanima za Projekat lokalnog ekonomskog razvoja-Strategija opštine Uroševac za period 2024-2034