Republika Kosovo

Uroševac

Izveštaj (sa komentarima) o napretku javnih konsultacija sa javnih konsultacija o Opštinskom akcionom planu za socijalne usluge za 2024-2026

2023/11/29 - 1:32

Izveštaj (sa komentarima) o napretku javnih konsultacija sa javnih konsultacija o Opštinskom akcionom planu za socijalne usluge za 2024-2026

Oblik aplikacije: Izveštaj (sa komentarima) o napretku javnih konsultacija sa javnih konsultacija o Opštinskom akcionom planu za socijalne usluge za 2024-2026