Republika Kosovo

Uroševac

Održava se naučni skup „Uroševac u toku istorije“

2023/06/10 - 9:04

U okviru obeležavanja 150 godina od osnivanja Uroševca na Univerzitetu primenjenih nauka u Uroševcu, u organizaciji Prištinskog univerziteta „Hasan Priština“ – Filozofski fakultet – Odeljenje za istoriju, Institut za istoriju „Ali Hadri“ u Prištini i Opština Uroševac, održana je naučna konferencija „Uroševac u toku istorije“.
Na ovoj naučnoj konferenciji učestvovali su gradonačelnik Uroševca Agim Aliu, poslanici Skupštine Kosova, akademici, istraživači, istoričari i brojni gosti.
Gradonačelnik Uroševca, Agim Aliu, obratio se svim učesnicima prigodnom rečju, koji se zahvalio svima na vrednom doprinosu ovoj naučnoj konferenciji.
Ova konferencija je bila podeljena na dve sesije, gde su u prvoj sednici predsedavali akademik Marenglen Verli, prof. Muhamet Mala kao i prof.dr Teuta Mala.
Što se tiče istorije Uroševca na prvoj sesiji, Marenglen Verli i Jorina Verli su predstavili svoje radove, gde su predstavili ulogu međunarodne i regionalne situacije u razvoju Uroševca kao urbanog centra, dok je Ibrahim Gashi govorio o prvim osmanskim dokumentima o grad Uroševac.
Bujar Dugoli je u svojoj izjavi govorio o skupštini Uroševca 1908. i nastojanjima za nestalu uniju.
Na ovoj referentnoj konferenciji bili su i Ledia Dushku, Zekirja Idrizi, Sali Kadriu, Sile Ukshini, Fitim Rifati, dok su Muhamet Kerimi & Fidan Zeneli govorili o organizaciji albanskog obrazovanja u Uroševcu u periodu 1941-1945.
Bekir Meta, Muhamet Mala & Mentor Hasani, Sabile Kecmezi-Bash i Arber Hadri su takođe predstavljeni sa svojim izjavama.
Dok je u drugoj sesiji ove konferencije prof. dr. Alba Kreka, prof. dr Selim Bezaraj i prof. dr Skender Lutifu.
Na ovoj sesiji, svoje izjave o tok istorije Kreka& Albiona Pajo, Clirim Duro, Skender Lutfiu & Arsim Sinani, Dorajet Imeri, Donika Avdulli & Blerta Kastrati kao i Dren Brahimaj.