Republika Kosovo

Istok

Aktiviran je štab za hitne slučajeve.

2023/02/02 - 12:29

 

Gradonačelnik opštine Ilir Ferati pozvao je danas na zajednički sastanak Opštinski štab za vanredne situacije, koji čine direktori direkcija, komandant Kosovske policije u Istoku, KBS i vatrogasce.

Na sastanku je razgovarano o situaciji stvorenoj stalnim padavinama, kao io šteti nanesenoj mnogim selima i javnim putevima na teritoriji opštine Istok.

Gadonačelnik Ferati je formirao 8 komisije za procjenu štete nanesene domaćinstvima, privrednim subjektima i poljoprivredi, također je pozvao sve hitne ekipe i direkcije u našoj opštini da budu stalno aktivni, kao i da budu na usluzi onima kojima je to potrebno , kako bi se tačna procijenila pričinjena materijalna šteta.