Republika Kosovo

Istok

Presednik

ILIR  FERATI – Gradonačelnik Opštine Istoka​

Ilir Ferati je rođen 18 Decembra 1988 godine u Istoku. Završio je osnovnu i srednju školu u Istoku dok je diplomirao na Američkom Univerzitetu na Kosovu (AUK) na smeru Javna Politika i Menadžment.

Nakon diplomiranja, Ilir, za četiri godine je radio kao viši službenik za projekte, u Direkciji za Ekonomski Razvoj, u opštini Istok. Kao državni službenik, uglavnom se bavio privlačenjem investicija, za razvoj planinskog turizma u Istoku, a takođe je doprineo davanju grantova i opštinske podrške građanima i preduzećima Istoka..

Na republičkim izborima u oktobru 2019 godine izabran je za poslanika u Skupštini Republike Kosovo, iz redova LDK-a. Tokom mandata kao poslanik, bio je član Komisije za infrastrukturu, poljoprivredu i životnu sredinu, član Anketne komisije za upravljanje pandemijom, a inicirao je izmenu nekoliko zakona, uključujući i zakon o državnim službenicima – odnosno smjenu traženog kriterijuma – 2 godine radnog iskustva, za zapošljavanje u javnim ustanovama. Ova inicijativa je napravljena kako bi naši nedavno diplomci imali sve uslove za ulazak na tržište rada nakon diplomiranja.

Ilir je u avgustu 2021 godine objavio kandidaturu za gradonačelnika Istoka iz redova LDK-a i 14 novembra 2021 godine izabran je za gradonačelnika Istoka..

Član je Generalnog saveta, centralnog rukovodstva i ogranka LDK-a u Istoku.

Pored maternjeg jezika, Ilir tečno govori i piše engleski.

Ilir je oženjen sa Špresom, i živi u selu Đurakovac, Opštine Istoka.