Republika Kosovo

Istok

Centar za građansku službu

 

Ova kancelarija ima veoma važno, jer Roj Prvi građanin kontakt sa opštinom postiže kroz Ovu kancelariju, ova Kancelarija građani prilaze i dobijaju tačne informacije za svaku kancelariju i svaki servisiran u način
u pravu.
U ovoj kancelariji se podnosi zahtev koji građanin obraća predsjedniku i svim direkcijama i savjetuje kako pravilno popuniti zahtjev i koji
dokumentacija je priložena.
Ova kancelarija poseduje dva jezika na albanskom i srpsko-bosanskom. Imamo kancelarija je savet, zahteve, njihovo prihvatanje protokol, skeniranje i takođe arhiviranje ovde je legalizacija raznih dokumenata uvek imali svoje originalno, kao i bilo koji dokument izdat od strane opštine kao sertifikati, odluka , potvrde o poreza na imovinu vlasništva sertifikat, kopija plana, kao i bilo koji dokument potpisan od strane predsednika, zamenika predsednika i direktora svih dokumenata zapečaćene u ovoj kancelariji.
Osobe koje čuvaju porodicu u ovoj kancelariji uređuju dokumentaciju, pečat i šalju u inostrane zemlje.
Takođe, nadležni službenik uplaćuje administrativne takse do 10 €.
Kada se donose odluke i odgovoriti građani izađu nadležni direkcija slučaj završena dolaze u kancelariju i podneo nadležnih organa i čuvati do 10 godina u fiokama u kancelariji upisa posle 10 godina
evidencije su sortirane prema godinama i direkcije se prenose u arhivu koja se nalazi u kući kulture.
Ova kancelarija u saradnji sa glavnim sudijom poseduje zahteva za korekciju, promenu imena, registraciju rođenja od smrti, i odloženo, i zahteva različite prirode, gde su ti zahtevi evidencija, protokolohen, skenirane i evidentirani u posebnim protokolom službeno se šalje nadležnom službeniku.
Dakle, svi ovi poslovi i usluge obavlja u Centru za službu građana, uvek u službi građana koza i saradnje sa zvaničnicima i upravama.