Republika Kosovo

Istok

Administracija

Edona Bujupi Loxha

Direktor Direkcije za administraciju

Rođen: 01.10.1988
Priprema škole: Fakultet primenjenih poslovnih nauka

Škola novinarstva

Kontakt:

Mob. 049/671 000
Tel. (Fik): (038) 20043807

E-mail: edona.lokha@rks-gov.net

ZADATAK I ODGOVORNOSTI

• vodi računa o vođenju, koordinaciji, nadgledanju i ocenjivanju rada
državni službenici unutar direkcije,
• Izrađuje dugoročne i kratkoročne politike i strategije odeljenja za komfor
zakonodavstvo na snazi i lokalne potrebe,
• Obezbjeđuje sprovođenje odluka predsjednika i skupštine vezano za
ovlašćenja direkcije,
• Koordinira rad i aktivnosti sa drugim direkcijama,
• planira budžet uprave i vodi računa o njegovoj upotrebi,
• Osigurava sprovođenje zakonitosti u svim organima opštinske uprave,
• Izvoditi radove i usluge vezane za rad Skupštine opštine, i
izvršni organ opštine.
• Rukovodi Centrom za usluge građana,
• Osigurava sprovođenje postupaka javnih nabavki, zasnovanih na zakonu,
• Upravlja logistikom kao što su parkiralište, informacione tehnologije, inventar, osiguranje
i održavanje opštinskih i drugih objekata,
• Upravlja službom za civilni status kao delegiranu nadležnost,
• Upravlja gradskim arhivom i osigurava sprovođenje zakonskih procedura u rešavanju
i arhiviranje predmeta i drugih dokumenata,
• Definiše i podržava politike i planove za unapređenje i povećanje performansi
opštinske uprave i ostvarivanja političke strategije gradonačelnika
da bi se povećala efikasnost i kvalitet usluga,
• Savetovati gradonačelnika u ispunjavanju odgovornosti i političke strategije
njegov.