Republika Kosovo

Istok

Održan prvi sastanak za 2023 godinu Komiteta za politiku i finansije.

2023/02/02 - 11:24

 

Pod predsjedavanjem predsjedavajućeg Skupštine opštine Envera Rugove, danas je održana sjednica Komiteta za politiku i finansije, u kojoj su prisustvovali gradonačelnik opštine Ilir Ferati, direktor opštinskih direkcija i članovi KPF-a..

Tačke dnevnog reda ovog sastanka bile su:

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka

Razmatranje finansijskog izvještaja za četvrti kvartal oktobar-decembar 2022.

Razmatranje izveštaja o radu Skupštine opštine za 2022. godinu,

Razmatranje izvještaja o radu gradonačelnika za 2022.

Razmatranje izvještaja o radu OOBZ-a za 2022 godinu,

Razmatranje i usvajanje Nacrta akcionog plana za transparentnost 2023-2026

Razmatranje i usvajanje Nacrta strategije komunikacije i informisanja 2023-2026,

Razmatranje i usvajanje Nacrta opštinskog plana integriteta 2023-2026,

Razmatranje i davanje saglasnosti na Predlog-odluke o namjeni dobra za groblje u selu Žakovo,

Oglašavanje na javnoj raspravi o Nacrtu uredbe o upravljanju otpadom u opštini Istok.

Sve tačke dnevnog reda koje su pregledali članovi KPF-a poslate su Skupštini na usvajanje.