Republika Kosovo

Južna Mitrovica

Misija & Vizija

Opština Mitrovica je institucija u službi grada i njegovih građana, sa efikasnim uslugama i transparentnim, odgovornim pristupom u službi održivog razvoja, povećanog blagostanja i društvenog napretka.

 

Reprezentativna institucija sa perspektivom društveno-ekonomskog razvoja i jednakih mogućnosti za sve.

Uključi se

Registriraj se

kalendar

usluge

Institut GAP

Opštinski Poslovni Centar

Platforma za javne konsultacije

Vodič za prava korišćenja službenih jezika

Kalendar Zvaničnih Praznika

Informacije o Pandemiji Covid 19

Važni dokumenti

Pozivni Centar

Agencija Protiv Korupcije

Investirajte u Mitrovicu

Opštinski Planovi

Koraci za upis imovine

Zahtev za dozvolu za legalizaciju

Službeni List Republike Kosova

Galerija

Amblem Opštine Mitrovica

Podnesite Žalbu na Komunalne Usluge

Agencija za besplatnu pravnu pomoć

Štampajte račun za otpad

Javne Konsultacije

E-učenje