MIRË SE VINI NË KOMUNËN E KAMENICËS


Hyrja Regjistrohu

Faqja e Komunës së Kamenicës është faqja, në të cilën qytetarët e komunës sonë, por edhe me gjërë, mund të informohen për punën dhe të arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetareve tanë.


 

 
logo_top.jpg

eGov-Forumi ka qëllim ngritjen e vetëdijes dhe njohurisë për Teknologjinë e Informacionit dhe komunikimeve (TIK), si pajisje për të përmirësuar eficiencën dhe kualitetin e administrimit të komunës dhe prodhimit të shërbimeve të saj.

Fillimi
Lajmet
Komuna
Shërbimet
Qyteti
Projektet
Shpalljet
Forumi
FAQ

Q.SH.Q

Qendra e Shërbimit të Qytetarëve:

-Shërbimi i Kërkesave
-Shërbimi i Tatimit në pronë
-Shërbimi i Ofiqarisë

Orari i Punës: 08:00 - 16:00
Pauza: 12:00 - 13:00

Tel: 0280 371 969
e-mail: info.kamenice@rks-gov.net

Shto në Twitter Shto në Facebook Shto në MySpace
qredfc74cdc7bfc5e528a05530a360570b.png
 
Shfleto faqen zyrtare të Komunës në telefonin tuaj mobil. Skano QR-kodin. 
(Android dhe IOS)

Historiku

Koha e saktë e themelimit të Kamenicës si vendbanim nuk dihet, por duhet të jetë së paku aty nga mesjeta .Kjo përmendet në librin e borxhlinjve të Mikel Llukarit në vitet ’30-të të shek XV me emrin Chameniza,pastaj edhe në defterët turk të vitit 1455. Varësisht prej organizimeve të ish pushtet  jugosllav  ajo shpesh ishte komunë, por shpesh është trajtuar edhe si komunë e Qarkut të Gjilanit. Në vitin 1952 nga Qarku i Gjilanit, formohen tri rrethe:Gjilani, Kamenica dhe Vitia. Në vitin 1959  kur transformohen  rrethet, Kamenica shndërrohet në komunë te pavarur, si njësi e barabartë me komunat tjera ne vend. Me procesin e decentralizimit Komunës së Kamenicës  iu ka  shkëputur  një pjesë e territorit 18 fshatra .Nga  13 fshatrat  është krijuar komuna e re e Ranillugut  në vitin 2010,si dhe 5 fshatra i bashkëngjitën komunës Novobërdës. Tani  Komuna e Kamenicës  i ka  417km/2 dhe 40.000 banorë sipas  regjistrimit  të  fundit të popullsisë më vitin  2011.

Lajme

U mbajt Debati Publik për Planin Zhvillimor Komunal
19 shtator 2017
  


thumbnail_DSC_0048.jpgDrejtori i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor, Ilir Kastrati, në debatin e sotëm me kryetarët e këshillave lokale dhe me qytetarët e pranishëm foli për Draft Planin Zhvillimor Komunal. Po ashtu edhe përfaqësuesit e kompanisë INSA, në krye me Valon Gërmizajn sqaruan të gjitha çështjet të cilat duhet të përfshihen në këtë plan. Ata kërkuan që këshillat lokale të bisedojnë me bazën e tyre dhe të sjellin sa më shumë informacione të ndryshme nga terreni.

Qëllimi kryesor i këtij debati ishte që Komuna e Kamenicës të ketë Planin Zhvillimor Komunal të plotësuar, i cili duhet të përcaktojë zhvillimin afatgjatë ekonomik, shoqëror dhe hapësinor të komunës. Ky plan do të jetë në harmoni të plotë me kërkesat dhe detyrimet e Ligjit për Planifikim Hapësinor 2003/14 i ndryshuar, si dhe me Planin Hapësinor të Kosovës. Me Planin Zhvillimor Komunal synohet të krijohen bazat për një zhvillim të qëndrueshëm për territorin e Kamenicës nëpërmjet shfrytëzimit të burimeve të zhvillimit ekonomik në raport me objektivat e planeve zhvillimore strategjike të sektorëve qeveritar dhe komunal. Ky plan vlenë për periudhën 2018-2026.
DSC_0020.JPG

 Me diskutime u paraqiten: Ramadan Ajvazi, Kujtim Gashi, Haqif Agaj, Zijadin Kryeziu,  kryetari i këshillit lokal të Kopernicës, si edhe qytetarë të tjerë. Disa kryetarë të këshillave lokale i dorëzuan listat e kërkesave nga lokalitetet e tyre, ndërsa të tjerët   mbetet që sa më parë ti dorëzojnë kërkesat, propozimet e tyre në Drejtorinë e Urbanizmit.

 

 

më shumë...

Nënshkruhet Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe Komunës së Kamenicës
18 shtator 2017
  DSC_0031.JPG  Kryetari i Komunës z.Begzad Sinani dhe  përfaqësuesja e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP, Fjolla Raifi , nënshkruan sot marrëveshjen për projektin “Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Përëndimor“.


 
më shumë...

NJOFTIM
18 shtator 2017
   
ilgh.png


        
Drejtoria e Urbanizimit dhe Planifikimit Hapësinor
Datë: 12.09.2017
K a m e n i c ë
 
Në bazë të dispozitave të nenit 21 shkronja e) dhe g) të Statutit  01.nr.005/2008 të Komunës së Kamenicës,  Drejtoria e Urbanizimit dhe Planifikimit Hapësinor organizon,
                                          DEBAT PUBLIK
                  Lidhur me PLANIN ZHVILLIMOR KOMUNAL (PZHK)
Debati publik do të mbahet më 19/09/2017 (e Martë) në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës – Kamenicë, Objekti i Shtëpisë së Kulturës “ISA KASTRATI”, me fillim në ora 11:00,
 
Të drejtë pjesëmarrje në debat publik kanë të gjithë të interesuarit, qytetarët, organet dhe institucionet e Komunës së Kamenicës, Bizneset,  shoqëria civile mjetet e informimit etj.
 
Qëllimi kryesor i këtij debati është që Komuna e Kamenicës të ketë një Plan Zhvillimor Komunal i cili të përcaktojë zhvillimin afatgjatë ekonomik, shoqëror dhe hapësinor të Komunës. Ky plan do të jetë në harmoni të plotë me kërkesat dhe detyrimet e Ligjit për Planifikim Hapësinor 2003/14, i ndryshuar si dhe me Planin Hapësinor të Kosovës. Plani Zhvillimor Komunal synon të krijojë bazat për një zhvillim të qëndrueshëm për territorin e Kamenicës nëpërmjet:
Shfrytëzimit të burimeve të zhvillimit ekonomik në raport me objektivat e planeve zhvillimore strategjike të sektorëve qeveritar dhe komunal;
Infrastrukturës ekzistuese teknike të nivelit qendror dhe lokal, në raport me objektivat e planeve zhvillimore strategjike të sektorëve qeveritar dhe komunal;
Infrastrukturës ekzistuese sociale të nivelit qendror dhe lokal, në raport me objektivat e planeve zhvillimore strategjike të sektorëve qeveritar dhe komunal;
Mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera si dhe ndotja dhe degradimi i mjedisit;
Turizmit dhe të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore;
Vendbanimeve joformale.
Shfrytëzimit racional, mbrojtjes dhe rregullimit të hapësirës së Komunes;
Ruajtjen e vlerave natyrore dhe vlerave historiko-kulturore;
Realizim të planifikimit hapësinor me përgatitjen e bazave për realizimin e Planit urban dhe Rregullues të Komunës;
Pjesëmarrjen demokratike të komunitetit dhe të gjitha grupeve të interesit në proceset vendimmarrëse të Komunës.
 
Plani Zhvillimor Komunal do të jetë një dokument që hartohet për territorin e Komunës të Kamenicës, për periudhën e                    2018 – 2026+, dokument i cili prezanton gjendjen e analizuar në Komunë, prezanton Vizionin për të ardhmen, kornizën e zhvillimit hapësinor, strategjitë dhe masat për zbatim.
 
Me respekt !
 
 
                                                          DREJTORI i UPH-së
                                                       _________________                                                                    Master i SH. Ark.  ILIR KASTRATI
më shumë...

U mbajt debati për Planin Zhillimor Komunal
15 shtator 2017
 Në sallën e Shtëpisë së Kulturës “Isa Kastrati” në Kamenicë, u mbajt debati publik me qytetarë të disa  lokaliteteve lidhur me Planin Zhvillimor Komunal(PZHK).
Debati ishte i organizuar nga: Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor.
Të pranishëm ishin një numër i vogël i qytetarëve si dhe disa kryetarë të këshillave lokale, përderisa të pranishmëve i'u drejtua drejtori i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor z. Ilir Kastrati dhe konsulenti Valon Gërmizaj. Ata folën për rëndësinë e këtij plani të ri për qytetarët dhe komunën, si dhe për investimet në komunën tonë. Plani Zhvillimor dhe Planifikimi Hapësinor përfshinë edhe fshatrat, prandaj me rëndësi është senzibilizimi i tyre edhe zhvillimi i aktiviteteve në fshatra. Qytetarët  mund të  japin kontributin e tyre duke i paraqitur interesat e tyre me kohë, duke i dhënë edhe sugjerimet e tyre në mënyrë që Plani Zhvillimor Komunal të jetë sa më funksional.
Gërmizaj e quajti këtë plan edhe si “Kushtetutë e Komunës” për 8 vitet e ardhshme. Ky plan do të jetë në harmoni të plotë me kërkesat dhe detyrimet e Ligjit për Planifikim Hapësinor 2003/14, si dhe me Planin Hapësinor të Kosovës.
Plani Zhvillimor Komunal synon të krijojë bazat për një zhvillim të qëndrueshëm për territorin e Kamenicës.

 

 

më shumë...

U mbajt mbledhja e rregullt e KPF-së
15 shtator 2017
 1747.jpgMbledhjen e rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa (KPF), e kryesoi Bajram Dërmaku, kryesues i Kuvendit të Komunës, ku pos anëtarëve të komitetit morën pjesë edhe kryetari i komunes Begzad Sinani, si dhe përfaqësuesit e OSBE-së. 

Anëtarët e Komitetit për Politikë dhe Financa i miratuan të gjitha pikat e parapara  të cilat  do të procedohen  për  seancën e ardhshme të kuvendit, dërsa pika e dytë që kishte të bënte me draft buxhetin komunal për vitin 2018-2020, u miratua me rekomandim që ti bashkangjitet edhe lista e projekteve prioritare. 
më shumë...

 

Kryetari i Komunës

begzad-sinani.jpg
Kryetari i Komunës së Kamenicës
BEGZAD SINANI

Lajmet e fundit

 logomeetyourheroes.png


 

 

Hyrja


Komuna Online

Udhëzues për qytetarë

Untitled-1-01.png
udhezuesIMG.jpg

riatdhesimi.jpg

Statuti i Komunës

    
        Statuti             Rregulloret
 

Orari i Punës

Prej: 08:00 - 16:00
Pushimi: 12:00 - 13:00

Webmail


web-mail

 


Identifikimi i kushteve dhe standardeve për lëvizje të lirë të personave me aftësi të kufizuar.

thumbnail-(1).jpg