Me koncert muzikor përfundoi programi festiv | 2018-02-17

   DSC_0380.JPGDita e sotme ishte e mbushur me aktivitete kulturo-sportive. Kishte filluar me  turnirin e pingpongut, duke vazhduar me hapjen e ekspozitës personale të piktorit akademik , Adem Kçiku,ndërsa  aktiviteti i fundit ishte  koncerti muzikor  në sallën e madhe të Shtëpisë së Kulturës “ Isa Kastrati”në Kamenicë.
DSC_0358.JPG
DSC_0361.JPG

DSC_0360.JPG
 

 

Piktori kamenicas Adem Kçiku hapi ekspozitë për nderë të festës | 2018-02-17

  DSC_0342.JPGNë  hapjen e kësaj ekspozitës ishte i pranishëm edhe  kryetari i komunës,  Qëndron Kastrati.Ishte një ekspozitë me  tematikë nga aktualiteti politik e  me mesazhe shumë të qarta,si dhe ironizime të  disa ngjarjeve e momenteve  nga realiteti ynë . Vizituesi i vëmendshëm fare  lehtë ka mundur ta kuptoj  gjuhën artistike të paraqitur nëpërmjet  ngjyrave dhe  figurave. Kryetari  Kastrati, përgëzoi autorin  e ekspozitës për kënaqësinë që ia ka ofruar artdashësve të Kamenicës me këtë vepër,sepse  e ka  madhështuar  festen e  10 Vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.Ai  i uroi  sukses që të ketë  edhe krijime të tjera artistike.

DSC_0336.JPG
 . DSC_0397.JPG

 

Turniri i shahut për nderë të festës | 2018-02-17

  DSC_0331.JPGGarë e fortë sportive  u zhvillua  në turnirin e shahut, duke  filluar nga ora dhjetë  dhe  ka zgjatur deri në ora katër e pasdites. Njëzet e një  shahistë i shin paraqitur në këtë turnir ,deklaroi përgjegjësi i sportit

Nga Drejtoria  për Kulturë Rini dhe Sport, Prof.Agim Avdullahu. Vendin e parë me meritë e fitoi ,Feti Maliqi,vendi i dytë i takoi Bujar Fetut  dhe vendi i tretë Mejdi Jakupit. Për tri  vendet e para u ndanë mirënjohje  nga Drejtoria Kulturës.
DSC_0327.JPG

DSC_0326.JPG 

 

Homazhe në Varrezat e Dëshmorëve | 2018-02-17

DSC_0269.JPG Kryetari  i komunës z. Qëndron Kastrati me bashkëpunëtorë, kanë bërë sot homazhe te varrezat e dëshmorëve, duke u përulur para secilit varr. Njëherit, familjarëve u'a uronte  10 vjetorin  e Pavarësisë së Kosovës. Aty  ishin edhe  fëmijët tani më të rritur dhe  familjarët tjerë të dëshmorëve, të cilëve  pikëllimin  ua lehtësonte pavarësia  e arritur me gjakun e më të dashurve të tyre. Pastaj homazhe  dhe  lule të freskëta u vendosen  edhe para  shtatores së  heroit të Kosovës Metush Krasniqi.

,DSC_0315.JPG,DSC_0288.JPGDSC_0307.JPG DSC_0270.JPG

 

Aktivitete Sportive për Nderë të Pavarësisë | 2018-02-16

 DSC_0230-1-.JPG  Për nderë të 10 vjetorit të Pavarësisë  së  Kosovës, u zhvilluan disa  aktivitete sportive. 
Në Shtëpinë e Kulturës “Isa Kastrati” u zhvillua  turniri në pingpong për femra, ndërsa në palestrën sportive  u zhvillua  turniri në volejboll për femra dhe futboll të vogël për meshkuj..DSC_0223-1-.JPG
DSC_0260-1-.JPG
 

Me aktivitete të shumta po festohet 10 vjetori i Pavarësisë së Kosovës | 2018-02-16

  DSC_0190.JPG Me  një program të pasur  kulturo- sportiv, i  cili  ishte përgatitur nga  Drejtoria e Kulturës, Rinisë  dhe Sportit,  u festua 10 vjetori i Pavarësisë edhe  në Komunën e  Kamenicës. Manifestimi qendror  ishte organizua në sheshin e heroit të “Metush Krasniqi”, ku para qindra qytetarëve  u shfaq  një program i pasur  kulturo  artistik   nga nxënësit e shkollave fillore   dhe ansambli  “Molla e Kuqe “ ,nga  fshati Koretin. Para se të fillonte programi  rrugës kryesore të qytetit,defiluan pjesëmarrësit programit  të cilët mbanin  flamuj  kombëtar dhe të Kosovës  duke i dhënë qytetit një pamje madhështore.
DSC_0207-(1).JPG  DSC_0210.JPGDSC_0218.JPG

 

Kryetari Kastrati priti në vizitë fëmijët e çerdhes " FILIZAT" | 2018-02-15

DSC_0099.JPGKryetari i komunës z.Qëndron Kastrati priti në vizitë fëmijët e çerdhes " FILIZAT" – institucion parashkollorë, për nderë të 10 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës .

Fëmijët  recituan poezi për nderë të këtij përvjetori  dhe ishin te lumtur për vizitën të cilën e realizuan ne zyrën e kryetarit. 
Kryetari shprehi mirëseardhje dhe tha se kjo është e ardhmja që i duhen shoqërisë tonë. 
Ne, do të jemi  te përkushtuar për krijimin e kushteve më të mira që të rriten dhe edukohen ashtu siç duhet dhe siç e meritojnë .  

DSC_0151.JPG   DSC_0102.JPG
    
 

KOMUNA E KAMENICËS NË PARTNERITET ME PROGRAMIN RELOAD SHPALL: THIRRJE PUBLIKE PËR OSHC-të | 2018-02-15

KOMUNA E KAMENICËS NË PARTNERITET ME PROGRAMIN RELOAD SHPALLË:

 

 THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINE LOKALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR

(ReLOaD)

 

Programi Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë: Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën*[1], ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Malin e Zi dhe Serbinë. Projekti u lancua në shkurt 2017, dhe gjatë periudhës së ardhshme 3-vjeçare, ka për qëllim të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor, duke e fuqizuar shoqërinë civile që jetë pjesë e proceseve të vendimmarrjes si dhe duke stimuluar dhe krijuar një mjedis ligjor dhe financiar inkurajues për shoqërinë civile.

Qëllimi specifik i këtij programi është fuqizimi i bashkëpunimit ndërmjet njësive të pushtetit lokal dhe shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor, duke inkurajuar zbatimin e modelit të suksesshëm të realizuar në Bosnje dhe Hercegovine lidhur me financimin e organizatave të shoqërisë civile (OSHC)[2] nga buxheti i pushtetit lokal në përputhje me prioritet lokale.

Programi ReLOaD do të promovojë sinergji ndërmjet qeverive lokale dhe OShC-ve duke kontribuar në rritjen e cilësisë së jetesës në 50 komuna në gjithë Ballkanin Perëndimor. ReLOaD në Kosovë zbatohet ne partneritet me 5 komunat e përzgjedhura, si: Istog/k, Kamenicë/a, Lipjan/Lipljan, Viti/Vitina, dhe Zveçan/Zvečan ku pritet të zbatojë më së paku 20 projekte të OSHC-ve,  për më shumë se 3,800 qytetarë në nivel vendor.

Projekti ReLOaD në bashkëpunim me komunat partnere ofron financimin e granteve për OShC-të në mënyrë konkurruese, transparente dhe të bazuar në projekte, për të nxitur përmirësime në ofrimin e shërbimeve lokale dhe realizimin e prioriteteve të zhvillimit lokal.

1.      Komuna e Kamenicës dhe programi ReLOaD fton të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC-të) në Kosovë që të paraqesin projekt-propozime që janë në përputhje me objektivat zhvillimore të komunës dhe i trajtojnë prioritet e përcaktuara si me mëposhtëm:

  1. Zbulimi, promovimi dhe avancimi i talenteve në sport
  2. Mbështetje për zhvillimin e kapaciteteve të fermerëve lokalë në sektorin e bujqësisë
  3. Ndërgjegjësimi dhe rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetareve në proceset vendimmarrëse.
  4. Rritja e zhvillimit ekonomik lokal përmes fuqizimit te gruas dhe te rinjve ne biznes
  5. Promovimi i turizmit rural dhe trashëgimisë kulturore.

 

 

2.      Vlera totale e planifikuar e thirrjes do të jetë deri në 60,000.00 EUR. Projekti merr të drejtën të mos ndajë të gjitha fondet, nëse projekt-propozimet nuk i plotësojnë kriteret e përcaktuara.

Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt individual është 5,000.00 EUR, ndërsa shuma maksimale për një projekt është 35,000.00 EUR.

3.      OShC-të mund të dorëzojnë vetëm një projekt propozim ne kuadër të kësaj thirrje. 

 

Komuna rezervon të drejtën të mos i alokojë të gjitha fondet që ka në dispozicion në rast se projekt-propozimet e paraqitura nuk i plotësojnë kriteret e përcaktuara. Kohëzgjatja e secilit projekt mund të shkojë nga 6 deri 10 muaj. Projektet e përzgjedhura duhet të zbatohen në periudhën nga Prill/2018 deri Janar/2019.

 

4.      Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve është me datën 14.03.2018.

 

5.      PËRSHTATSHMËRIA/PRANUESHMËRIA:

 

Pjesëmarrja në këtë thirrje publike është e hapur, në baza të barabarta, për të gjitha OShC-të e regjistruara zyrtarisht (shoqata/organizata apo fondacion) në përputhje me ligjet dhe rregulloret e në fuqi në Kosovë. Të gjitha organizatat e shoqërisë civile të interesuara mund të gjejnë informata të hollësishme rreth kushteve për aplikim si dhe për kriteret për financimin e projekteve në Udhëzimin për Aplikant, që është pjesë përbërëse e dokumentacionit të thirrjes publike.

                 

 

6.      DOKUMENTACIONI:

 

Të gjitha informatat e nevojshme, si dhe një version elektronik i pakos se aplikimit mund të gjendet edhe në web-faqen zyrtare të Komunës (https://kk.rks-gov.net/kamenice/) si dhe në web-faqen e UNDP (www.ks.undp.org).

 

Dokumentacioni i aplikimit për thirrjen publike të Komunës së Kamenicës do të jetë i disponueshëm nga 15.02.2018, pas dërgimit të një kërkese me e-mail në adresën info.kamenice@rks-gov.net dhe/ose registry.ks@undp.org, ose në person pranë:

Komuna e Kamenicës

Rr.Skenderbeu pn

      Qendra për shërbime me qytetarë

 

 

Sesionet informuese (ditët e hapura) lidhur me këtë ftesë me OShC-të e interesuara për të aplikuar do të mbahen në Komunën e Kamenicës me datën 5 dhe 6 Mars 2018.

 

Pyetje rreth ftesës publike mund të behën përmes e-mail adresës registry.ks@undp.org, duke iu referuar thirrjes publike. Pyetjet mund të dërgohen jo më vonë se 3 ditë para mbylljes së afatit për aplikim, me saktësisht 08.03.2018, ndërsa përgjigjet do të jepen me shkrim brenda 3 ditëve te punës që nga data e pranimit të pyetjeve përkatëse. Përgjigjet do të botohen në faqen e internetit të UNDP-së.

 

7.      DORËZIMI I APLIKACIONEVE:

 

Aplikacionet e kompletuara (me të gjithë dokumentet e kompletuara) duhet të dorëzohen në këtë mënyrë: dokumentet kryesore në tri (3) kopje të shtypura; dokumentet shtesë në një (1) kopje të shtypur, si dhe të gjitha dokumentet të dorëzohen në një (1) koje elektronike (CD apo memorizues USB), të vendosura në një zarf të vulosur mbi të cilin është shkruar referenca e thirrjes publike, përmes postës zyrtare apo personalisht, gjatë ditëve të punës (e hëne – e premte), nga ora 09:00 deri ora 15:00, në adresat në vijim:

 

Komuna e Kamenicës

Kamenicë-Rr.Skenderbeu

"Të mos hapet para mbledhjes së Komisionit Vlerësues"

 

Aplikacionet e dorëzuara pas këtij afati do të  merren parasysh vetëm nëse vula postare tregon se data dhe koha e dërgimit ka qenë para mbylljes së afatit zyrtar. Pjesa e jashtme e zarfit duhet të përmbajë titullin e thirrjes për dorëzimin e propozimeve, emrin dhe adresën e plotë të kandidatit, emrin e plotë të projektit dhe mbishkrimin “Të mos hapet përpara hapjes zyrtare.” Formulari për regjistrimin e dokumentacionit të pranuar lëshohet nga zyrtari i komunës. Të gjithë aplikantët që kanë paraqitur propozime, pavarësisht nëse pranohen ose jo, njoftohen me shkrim për vendimin e marrë për projekt-propozimin e tyre brenda 30 ditësh nga mbyllja e thirrjes publike. Rezultatet do të publikohen në faqen e internetit të komunës (https://kk.rks-gov.net/kamenice/),  në tabelën e njoftimeve të komunë, dhe ne web-faqe të UNDP-së (www.undp.ks.org)[1] Të gjitha referencat lidhur me Kosovën duhet të kuptohen në përputhje të plotë me Rezolutën 1244 (1999).

[2] Siç thuhet në Kodin e Praktikës së Mirë të Pjesëmarrjes Civile të Këshillit të Evropës (KE), termi "pjesëmarrje qytetare" i referohet OJQ-ve dhe "shoqërisë civile të organizuar duke përfshirë grupet vullnetare, organizatat jofitimprurëse, shoqatat , fondacionet, organizatat bamirëse, si dhe grupet gjeografike ose të bazuara në interes dhe grupet e avokimit "që kontribuojnë në mënyrë aktive në zhvillimin dhe realizimin e demokracisë dhe të drejtave të njeriut.


Ju ftojme te shkarkoni, te konsultoni dhe te plotesoni dokumentacionin e meposhtem te domosdoshem per aplikim -

 Shtojca-1_Formulari-i-Aplikimit-per-Projekt-Propozimin.docx  
 Udhezime-per-Aplikante-te-thirrjes-publike_Komuna-e-Kamenices.docx 
 Shtojca-2_Ndarja-e-Buxhetit.xls 
 Shtojca-3_Korniza-Logjike.docx 
 Shtojca-4_Plani-i-Vizibilitetit.docx 
 Shtojca-5_Formulari-per-Identifikimin-Administrativ.docx 
 Shtojca-6_-Formulari-i-Identifikimit-Financiar.docx 
 Shtojca-7_Deklarata-e-Pershtatshmerise-Pranueshmerise.docx 
 Shtojca-8_Formulari-i-Deklarates-se-Partneritetit.doc 
 Shtojca-9_Forma-e-deklarates-per-financimin-e-dyfishte.docx
 Shtojca-10_Lista-e-Kontrollit.docx 

 

 

 
 

Njoftim për Skemën e Granteve Rurale | 2018-02-15

Byroja e Popullsisë, Refugjatëve, dhe Migracionit e Departamentit Amerikan të Shtetit, përmes partnerit të saj implementues Këshillit Danez për Refugjatë, shpallë thirrje për aplikim për grante për Skemën e Grantit Rural të Përbashkët, i cili synon të ndihmojë të kthyerit në Komunën e Kamenicës

Përshkrimi i skemës së grantit

Skema e Grantit Rural të Përbashkët synon të mbështes propozimet bujqësore që ndihmojnë grupet e të kthyerve dhe komunitetin pranues/përfitues të përmirësojnë ri-integrimin social dhe ekonomik të të kthyerve në Kosovë. Grantet janë në dispozicion për të mbështetur propozimet të cilat mbulojnë aktivitetet bujqësore.

 

Filloi kontrollimi i shëndetësor i fëmijëve në çerdhen “Filizat” | 2018-02-13

  DSC_0053.JPGPas rekomandimeve të  Instituti Kombëtarë  të Shëndetësisë Publike, lidhur me shtrirjen  e epidemisë së gripit, si dhe  rekomandimet e dhëna për masat e  domosdoshme nga  të gjitha institucionet shëndetësore të  Republikës së Kosovës,drejtori  i  QKMF-së, dr.Rabit Dërmaku, menjëherë e ka mobilizuar stafin  e tij për veprim.  Sot, ka filluar  me aktivitetin e  kontrollimit të   fëmijëve në çerdhen  e qytetit “ Filizat”. Pjesë e ekipit  kontrollues  të fëmijëve  ishte edhe drejtori i  QKMF-së,i cili tha se “Pas përfundimit të këtij  kontrollimi  do të vazhdojnë  me institucionet  shkollore. Fëmijët me simptome të gripit  menjëherë do të  trajtohen për shërim”

DSC_0049.JPG,DSC_0054.JPG 

 
Duke paraqitur rezultatet 1-10 (of 2098)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

RSS

Shto në Twitter Shto në Facebook Shto në MySpace

Sign in