Republika Kosovo

Istok

Veze na web stranicama

Policija Kosova


6. septembra 1999. godine, Misija OEBS-a na Kosovu, u skladu sa Rezolucijom Ujedinjenih nacija 1244, otvorila je Policiju i započela obuku kandidata za pripadnike Kosovske policije ......

Centralne institucije Republike Kosovo


U ovoj liniji možete pristupiti centralnim institucijama Republike Kosovo: Predsjedništvo Republike Kosovo, Skupština Republike Kosovo, Kancelarija Premijera Republike Kosovo, Ministarstvo za državnu upravu, Ministarstvo za lo...

Kosovske opštine


U ovom linku možete pronaći Veb stranice svih opština Republike Kosovo. Početna stranica olakšava jednostavan pristup odabranoj opštini. Na lokaciji su opštine: Dečan, Đakovica, Glogovac, Gnjilane, Dragaš, Istok, Kačan...

Ombudsman


Ustav Republike Kosovo, u svom XII Poglavlju utvrđuje ulogu i nadležnosti Ombudsmana na Kosovu, kao i Zakon br.05/L-019 o Ombudsmanu, koji reguliše organizaciju i rad Institucije Ombudsmana (IO), odgovornosti i način rada I...