Republika Kosovo

Istok

Pristup zvaničnim dokumentima

Pre nego što date zahtev za pristup javnim dokumentima, prvo tražimo da potvrdite dokument koji ste tražili na ovoj zvaničnoj veb lokaciji. Ako traženi dokument nije na zvaničnoj internet stranici Istog / Istok, onda možete kontaktirati Ovlašćenog službenika za obradu takvih zahteva, gospođa Fjolla Berisha
e-mail: fjolle.berisha@rks-gov.net, fjolleberisha@gmail.com
tel / 038/200 43 824
049766 476
Informacije o zahtevima;
· Vaša molba može biti napisana ili usmena.
Takvi zahtevi mogu se vršiti i putem elektronske adrese.
Da bi vaša prijava bila pregledana, trebalo bi da sadrži sledeće podatke:
Koji dokument želite da vidite (navedite što više detalja);
· Navedite svoje podatke kao: Ime i prezime, poštansku ili elektronsku adresu kako bi vas obavestili o vašem zahtevu.
Prema Zakonu o pristupu javnim dokumentima, niste obavezni da navedete razloge zbog kojih se prijavljujete za pristup javnim dokumentima.
Informativna služba i odgovorni službenik za pristup javnim dokumentima će Vam odgovoriti u roku od 7 dana, kako je predviđeno Zakonom o pristupu javnim dokumentima. U ovom odgovoru ćete dobiti od odgovornog službenika, bićete obavešteni o dozvoli, odbijanju ili delimičnom ograničenju vašeg zahteva na osnovu pomenutog Zakona.
Ako vam nije odobren pristup dokumentu koji ste tražili, opština će vam pružiti informacije o razlogu odbijanja vaše aplikacije.