Republika Kosovo

Dragaš

Uvid o Opstinska akta

Kako da upišem  svoju novokupljenu imovinu

Kako da upišem imovinska prava koja proističu iz sudske odluke

Kako da upišem nasleđenu imovinu

Vodica za Tretiranje Gradjevina bez Dozvole na Opstinskom Nivou

O pristupu javnih dokumenta 1

O pristupu javnih dokumenta 2