Republika Kosovo

Dragaš

Službenik za zaštitusignalizacionih znakova

Dužnost službenika je da izbegne svaki potencijalni sukob interesa i da odmah saopšti nadležnom organu svaki sukob interesa pre pokretanja administrativne istrage o signalizaciji.

Veton Qafleshi

Tel: 045/616-469

email: veton.qafleshi@rks-gov.net