Republika Kosovo

Dragaš

Munir Jonuzi

Datum rodjenja: 10.12.1982

Politicki subjekt: VAKAT

Osnovnu skolu sam zavrsio u Rapci, srednju u Prizrenu. Diplomirao sam Edukativnom fakultetu Univerziteta u Pristini, nakon cega sam zavsrio master studije.

Od 2011 godine zaposlen sam u srednjoj skoli Ruzhdi Berisha u Dragasu.