Republika Kosovo

Dragaš

Jedinica unutrašnje revizije

Emine Kurteshi

Direktor unutrašnje revizije

emine.kurteshi@rks-gov.net

038-200-45504