Republika Kosovo

Dragaš

Bexhet Xheladini

Gradonačelnik Dragaša

Datum rođenja: 11.03.1956

Albanske nacionalnosti

Mesto rođenja: Brodosavce, Dragaš

Adresa: Brodosavce, Dragaš, Kosovo

 

BIOGRAFIJA

Bedžet Dželadini je rođen 11. marta 1956. godine u selu Brodosavce, oženjen je i ima troje dece.  Po zanimanju doktor – specijalista medicine rada i abdominalnog ultrazvuka.

Jedan od osnivača ogranka DSK (LDK) u Dragašu. Obavljao je niz partijskih funkcija.  Za 31 godinu postojanja u LDK bio je član predsedništva, predsednik komisije za zdravstvo i socijalnu zaštitu, član komisije solidarnosti.  Dva puta kandidat za poslanika u Skupštini Republike Kosovo, više puta delegat u izbornim skupštinama LDK.  Trenutno je član Generalnog saveta LDK.

 

Nakon isterivanja sa posla rudara od strane Vlade Srbije 1990-91, osniva udruženje- „PORODICA POMAŽE PORODICI“ u kojem  500 porodica iz Opolja pružila materialinu podršku 500 porodi rudara Magure, Kišnica, i Novoberda. itd.

Zbog aktivnosti u formiranju Sanitetske službe pri Opštinskom štabu Oružanih snaga Republike Kosovo, uhapšen je i zatvoren od strane srpskih snaga 11. septembra 1993. godine.

Za aktivnosti u oblasti odbrane Oružane snage Republike Kosovo je unapređen u čin poručnika.

Godine 1995. osnovao je udruženje HANDIKOS, koje je besplatno vodio do kraja rata.

Jedan od organizatora otvaranja Srednje medicinske škole u Brodosavce, gdje je besplatno radio kao profesor anatomije.

Jedan od osnivača ambulante “Majka Tereza”, gdje je radio besplatno kao lekar, dok je u svojoj privatnoj ambulanti od 1990. do 1999. godine pružao besplatne zdravstvene usluge prosvetnim radnicima, njihovim porodicama i socijalnim slučajevima.

  1. aprila 1999. godine mobilisan je kao lekar u redove OVK-a.