Republika Kosovo

Dragaš

Kancelarija za ljudska prava i zajednice

Mehmet Hamza

Šef Kancelarije za ljudska prava i zajednice

mehmed.hamza@rks-gov.net
 Tel:029/281-729
 Mob:044/354-629

 

 

 

 

 

 

 

Uzair Hamza 

Koordinator za zajednice

uzair.hamza@rks-gov.net

Tel:044/307-242

 

 

 

 

 

 

 

Urmet Emini

Službenik zajednice

urmet.emini@rks-gov.net

Tel:044/307-243

 

 

 

 

 

Fitim Spahiu

Koordinator za održivi povratak

fitim.spahiu@rks-gov.net

Tel:03820045515