Republika Kosovo

Dragaš

Danas je održana treća redovna sednica Skupštine opštine Dragaš

2023/03/21 - 7:51

Danas je održana treća redovna sednica Skupštine opštine Dragaš za 2023. godinu sa sledećim tačkama dnevnog reda:
1. Plan rada Izvršne vlasti za 2023. godinu (nastavak IV tačke sa prethodne sednice),
2. Godišnji finansijski izveštaj od 1. januara do 31. decembra 2022.
3. Usvajanje Uredbe za utvrđivanje postupka davanja na korišćenje nepokretnosti opštine kraće od jedne godine, i
4. Eventualno

Pored ovih tačaka planiranih za današnju sednicu, na dnevni red je uvršten i prijedlog poslanika Mehmeta Spahiua za formiranje komisije za izbor direktora i zamenika direktora u obrazovnim ustanovama u opštini Dragaš.

Nakon skupštinske rasprave, većinom glasova usvojene su sve tačke dnevnog reda, uključujući i formiranje komisije za izbor direktora i zamenika direktora obrazovnih ustanova.