Republika Kosovo

Dragaš

Opštinska Vlada održala XII redovnu sednicu za 2023. godinu

2023/10/26 - 8:29

Pod predsedavanjem gradonačelnika opštine Dragaš, g. Bedžeta Dželadinija, Opštinska Vlada je danas održala XII redovnu sednicu za 2023. godinu, na kojoj su razmatrane sledeće tri tačke dnevnog reda:
1. Obavijest nadzornog organa i rukovodilaca o fazama kapitalnih projekata za 2023. godinu i eventualnim izazovima,
2. Obezbeđivanje sredstava za kapitalne investicije, i
3. Eventualno.
Opštinski inženjeri, u svojstvu supervizora kapitalnih projekata i menadžera ugovora, izveštavali su gradonačelnika Dželadinija i dorektore opštinskih direkcija o napretku i uspehu ovih projekata. Gradonačelnik Dželadini je zatražio da se poštuju zakonski rokovi za plaćanje ekonomskim operaterima koji su izveli radove prema predviđenim procedurama nabavke.
Što se tiče angažovanja sredstava za kapitalne investicije, predsedavajući Dželadini je zamolio direktore da budu u kontaktu sa službenikom za obezbeđivanje sredstava, kako bi se završile sve neophodne zakonske procedure u predviđenim rokovima.
Na kraju je donesena odluka o imenovanju službenika zaduženog za prikupljanje i dokumentovanje svih službenih zahtjeva građana za naknadu štete uzrokovane požarima, divljim životinjama ili raznim faktorima. Nakon identifikacije, ovi zahtjevi će prvo biti obrađeni u Skupštini opštine, a zatim će biti upućeni nadležnim organima centralne vlade.