Republika Kosovo

Dragaš

Predsednik FS Kosova posetili su danas gradski stadion u Dragašu

2023/03/04 - 4:42

Agim Ademi, predsednik FS Kosova, i Mirsad Çollaku, predsednik Regionalne fudbalske lige u Prizrenu, zajedno sa gradonačelnikom opštine Dragaš Bedžetom Dželadininom posetili su danas gradski stadion u Dragašu.

Gradonačelnik Dželadini je, nakon što ih je upoznao sa historijom radova koji su u proteklom periodu izvođeni na ovom stadionu, rekao da smo “odvojili sredstva za sanaciju stadiona, ali ona nisu dovoljna da se on završi u cijelosti”.

Predsednik Agim Ademi je izrazio interesovanje i spremnost da FS Kosova pomogne opštini Dragaš za završetak ovog projekta.

Na kraju ove posete, dva načelnika su se dogovorila da će narednih dana potpisati memorandum o saradnji između Opštine i Saveza za kompletnu obnovu stadiona u gradu Dragašu.