Republika Kosovo

Dragaš

Skupština opštine Dragaš održala je danas II vanrednu sednicu za 2023. godinu

2023/11/24 - 11:09

Skupština opštine Dragaš održala je danas II vanrednu sednicu za 2023. godinu na kojoj su razmatrane sledeće tačke dnevnog reda:
1. Razrešenje predsedavajućeg Skupštine opštine,
2. Ponovno Razmatranje Odluke o ispravci u katastarskim listama 01 br. 060/01-8154-2/23 od 27.04.2023.
3. Predlog odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti opštine za posebne slučajeve, KEDS Sh.A. Priština.

Ova vanredna sednica sazvana je na zahtev 13 poslanika, koji su zahtevali razrešenje predsedavajućeg Skupštine opštine Dragaš, gospodina Urana Halimija, zbog sistematskog kršenja Poslovnika o radu Skupštine. Sa 15 glasova za, nijedan protiv i jedan uzdržan, Skupština je odlučila da razreši g. Urana Halimija sa mesta predsedavajućeg Skupštine opštine Dragaš.

U drugoj tački dnevnog reda Skupština je većinom glasova odlučila da se preispita Odluku od 27.04.2023 za ispravku pojedinih katastarskih jedinica u katastarskim registrima, u vezi ličnih podataka iz NN u Skupštini opštine Dragaš.

Što se tiče treće tačke dnevnog reda, poslanici su podržali predlog predsednika Dželadinija da se ova tačka ne usvoji, zbog neispunjavanja zahteva od strane KEDS-a.