Republika Kosovo

Dragaš

Skupština opštine Dragaš održala redovnu IX sednicu za 2023. godinu

2023/10/18 - 9:11

Skupština opštine Dragaš održala je danas redovnu IX sednicu za 2023. godinu. Za ovu sednicu planirane su sledeće tačke dnevnog reda:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka,
2. Usvajanje Uredbe o upravljanju otpadom,
3. Zahtev za korišćenje nepokretne imovine opštine od strane g. Arzima Alidinija,
4. 9-mjesečni finansijski izvještaj za 2023. godinu i
5. Eventualno.

Većinom glasova usvojen je prijedlog sa jučerašnje sjednice Komiteta za politiku i finansije da se treća tačka dnevnog reda skine sa rasprave na današnjoj sjednici. U međuvremenu, što se tiče druge tačke, nakon rasprave, primedbi i predloga članova skupštine, Skupština je izglasala da za usvajanje Uredbe o upravljanju otpadom odloži za sledeću sednicu.

U toku rasprave o devetomjesečnom finansijskom izvještaju za 2023. godinu, predsedavajući Skupštine je prevremeno prekinuo ovu sednicu, zbog nedostatka kvoruma.