Republika Kosovo

Dragash

U okviru javnih konsultacija za izradu Nacrta uredbe za utvrđivanje postupka davanja na korišćenje nepokretnosti opštine na manje od godinu dana, danas je održan završni javni sastanak sa građanima

2023/02/28 - 1:23

U okviru javnih konsultacija za izradu Nacrta uredbe za utvrđivanje postupka davanja na korišćenje nepokretnosti opštine na manje od godinu dana, danas je održan završni javni sastanak sa građanima.

Na ovom sastanku je od strane predlagača i odgovornih opštinskih službenika predstavljen sadržaj ovog nacrta pravilnika, gdje su građani i zainteresovani imali priliku da daju svoje primedbe, sugestije i predloge.

Nakon procesa javnih konsultacija, ovaj nacrt uredbe biće predložen Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje na sledećoj sednici.