Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale