Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Kryesuesi

Emri dhe Mbiemri: Ali Ismaili
Data e lindjes: 23.03.1980
Vendi i lindjes: Fushë-Kosovë


E-mail: ali.ismaili@rks-gov.net
Mob: 044/719-498
VOIP: 038/ 200-40573