Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Kryetari

Burim Berisha

Data e Lindjes: 14.10.1957

Edukimi:

Në Sllatinë të Madhe, Komuna e Fushë-Kosovës ka përfunduar shkollimin fillor kurse shkollën e mesme ekonomike në Prishtinë.
Ka të përfunduar Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës.
Është i martuar dhe ka dy fëmijë.

Karriera e punës:

Viti: 1980-1985 Profesor i Shkollës Ekonomike në Prishtinë.
Viti: 1985-1990   Drejtor i ndërmarrjes “URATA” (ish Voçari) në Prishtinë.
Viti: 1989-1993 Sekretar i degës së LDK-së në Fushë-Kosovë
Viti: 1990-1998 Kryetar i parë i Qeverisë Lokale në Fushë-Kosovë.
Viti: 1999-2001 Drejtor i N.T.SH “URATA” në Prishtinë
Viti: 2001-2007 Kryeshef Ekzekutiv i Komunës së Fushë-Kosovës.
Viti: 2007-2009 Kryetar i Komunës së Fushë-Kosovës.
Viti: 2013-2017 Rizgjidhet kryetar i Komunës së Fushë-Kosovës.

Viti: 2017-2021 Rizgjidhet kryetar i Komunës së Fushë-Kosovës.

Viti: 2021  Rizgjidhet kryetar i Komunës së Fushë-Kosovës.